Nous étions là
de concert avec l’Afrique
attendant
le souffle court
le moment où Mandela
pousserait la porte
 
Tous
enfants de l’Afrique
tous
mobilisés
témoins
nous dansions
nous priions
 
tous
enfants de Toussaint de Bréda
Toussaint qui comme Mandela
avait brisé les barrières
tous
enfants de Malcolm X et Martin Luther
Malcolm et Martin
ont rêvé de cette libération
 
Aie ! Ce jour-là
ce matin-là
l’étonnement des exploiteurs
les blancs en retrait
ont regardé
contemplé
admiré ce nègre de calibre
déclarer :
trop longue l’attente à la liberté
plus d’attente
nous avons trop souffert dans l’âme
plus de souffrance
nous avons trop pleuré la mort
de nos compatriotes
taries nos larmes
finis les pleurs
faisons place aux larmes de joie
 
nous avons compris
les conditions de la lutte
rien n’a changé
s’il te faut périr
tu périras avec nous
si tu dois mourir
ce sera pour nous
homme de valeur
racine de la liberté
 
depuis toujours
ils nous tentent
nous n’en pouvons plus
cette liberté
il nous faut la prendre
avec force et autorité
 
Mandela !
aujourd’hui
nous pleurons
nous chantons
nous dansons
nous crions de toutes nos forces
Viva... Viva Mandela
 
l’apartheid doit être éliminé
comme les murs de Berlin
comme la dictature
oppressant les peuples
 
Nous disons : Viva... Viva
Viva Nelson Mandela
.

JEAN  MAPOU


.


Nou tout te la
Ansanm ak tout Lafrik-la
Ape jofre souf koupe
Kilè nan fant pòt-la
Manndela t’ape pèse.
 
Se te noutout
Noutout pitit zantray Lafrik
Noutout
Ki te kanpe
Ki t’ap gade
Ki t’ap danse
Ki t’ap priye
 
Se te noutout
Pitit Tousen Breda
Tousen
Ki te louvri baryè tankou Manndela
Se te noutout
Pitit Malkòm pitit Maten
Malkòm ak Maten
Ki te fè bèl rèv liberasyon sila-a

Ay! Jou sa-a papa
Jou maten sila-a
Ou te fè tout esplwatè espante
Tout blan chatmawon
Leve tèt gade
Leve tèt kontanple
Leve tèt admire youn nèg gran nèg
Youn barak, youn atibon legba
Ki deklare kare-bare:
Nou tann twò lontan pou libète nou
Nou pa ka tann ankò.
N’ap soufri twò lontan nan zantray nou
Nou pa p’soufri ankò.
N’ap kriye twò lontan sou kadav
Frè ak sè nou yo
Dlo je nou seche
Nou pa p’kriye ankò
Li tan pou se dlo lajwa ak bonè
Ki koule nan zye pa nou
 
Ou fè noutout santi
Kondisyon batay-la toujou la
Anyen pa chanje
Egal… Anyen pa deranje
Si pou mouri
W-ap mouri ak nou
Si pou mouri
W-ap mouri pou nou
Ou se bon kaliko
Bout karyann fondasyon libète.
 
Depi syèkedèsyèk
Y’ap fè nou filalanng
Souf nou about.
Libète sila-a
Se foure pou nou foure men nou
Tout longè
Tout lajè
Ak raj
Pou nou rape-l nan sakit yo.
 
Ay! Manndela papa!
Jodi-a
Nou rele
Nou chante
Nou danse
Nou pyafe
Nou houke ak tout fòs nou
Viva…Viva Manndela!
 
Apatheid fèt pou kaba
Tankou bout miray Bèlen
Tankou diktatè bòtdesanlye
K’ap krabinen pitit Bondye.
 
Nou di: Viva…Viva²
Viva Nèlsonn Manndela!
.

JEAN  MAPOU

.

mandela

Nelson Rolihlahla Mandela


.

Nelson_Mandela_Collar

« Madiba », de son nom tribal