Dì mi zà, dì mi zà, stela di tüti i venti

Dì mi tì chè ti và pè tüti i cuntinenti

 

U Libeci s’anunzia, mì vegnu d’Algeria

Hò vistu i bestii armai di cutili e spanzà

Doni, veci, garzuni u sangui chè scuriva

À mizu à l’inucenti r’hò intesu crià

 

U Livanti mi disgi là versu a Palestina

U populu spasimaiu è sempri in ginugiun

Anu amazzaiu a pasgi a guera è sempri viva

Metinu u fiogu e dopu preghinu u se Signù

 

U Gregali si lagna là in Iuguslavia

Hò vistu a nevi russa deria a priscisciun

Di u populu chè sufri gh’è fami è angunia

A morti drentu i campi, sufrenzi ind’i prisgiun

 

A tera è ün pasciali di lupi e di nucenti

a refica duman cosa ni purtirà

Dì mi zà, dì mi zà da i te cuntinenti

I venti messageri pè mì fà ri parlà

 

.

 

CIPRIA DI MEGLIO

 

.

 

 

VENTS

 

.

 

 

Dis-moi Bonifacio

Je veux l’entendre de tes Bouches

Dis-moi mes quatre vents

 

« Moi Libecciu meurtri je souffle d’Algérie

Je garde de ses lames

L’échos de ses blessures et le cri des enfants

 

Moi Livanti j’arrive plein de peine et de haine

Le vent de Palestine

Balaye l’Orient des intégrismes fous

 

Moi Grigali du Nord-Est de l’ex Yougoslavie

J’arrive des Balkans

Ma rafale en lambeaux dit la terreur des jours

 

Je viens de l’intérieur en bouffée de conscience

Muntesi, avec toi je viens me demander:

« De quoi seront-ils faits les souffles de demain ? »

 

.

 

CYPRIEN  DI MEGLIO